Vi løser en andregradslikning ved hjelp av andregradsformelen.

[tex]x^2-5x+6 =0[/tex]

Vi tar også en titt på hvordan vi kan faktorisere uttrykket [tex]x^2-5x+6[/tex] når vi har funnet nullpunktene til denne funksjonen.

For å faktorisere en andregrads funksjon tar vi utgangspunkt i [tex]ax^2+bx+c[/tex] kan skrives som [tex]a(x-x_1)(x-x_2)[/tex] der [tex]x_1[/tex] og [tex]x_2[/tex] er [tex]x[/tex]-verdiene til nullpunktene.