Vi bruker andregradsformelen for å løse en ny andregradslikning.

[tex]2x^2+2x-12=0[/tex]

I dette tilfellet demonstreres to forskjellige metoder vi kan løse likninga på.

Vi kan naturligvis bare hoppe rett på sak, og løse likninga med de verdiene vi har. Ellers kan vi faktorisere uttrykket siden alle ledd er delelig på 2.