Vi ser på hvis [tex]c[/tex]-leddet i en andregradslikning er lik null, slik at vi ender opp med [tex]ax^2+bx = d[/tex]

Her tar vi hensyn til at begge de gjenværende leddene inneholder faktoren [tex]x[/tex], slik at vi kan faktorisere, og bruke produktregelen.