Vi beviser hvorfor den berømte andregradsformelen er slik den er!
[tex]x=frac{-b pm sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]