Ettpunktsformelen kan brukes for å finne likninga til ei rett linje når du vet av et punkt (x,y) som linja krysser, og du vet stigningstallet til linja.