Vi ser på hvordan vi kan bruke formler for å lage likninger til å representere situasjoner fra det daglige liv.