Vi ser mer på formler som representerer daglige situasjoner.