Vi ser på hvordan vi kan representere en likning grafisk.

Rette linjer har likninger på formen [tex]y=ax+b[/tex] der [tex]a[/tex] er stigningstallet til linja, og [tex]b[/tex] er y-verdien der linja skjærer y-aksen.