Vi løser likningen [tex]2x+1 =5[/tex] ved å tegne og evaluere grafer tilhørende uttrykkene.