Vi ser på fenomenet "likning". Hva det er, og hva det forteller oss.