Vi ser på hvordan vi "isolerer" variabelen. Med "isolering" mener vi at den settes alene på den ene siden av likhetstegnet. På den måten får vi det på formen:

[tex]x = ...[/tex] så vet vi hva x egentlig er i dette tilfellet.