Vi ser på hvordan vi kan isolere variabelen når den finnes på flere plasser i likningen.