Vi tar et eksempel på ei likning med x på begge sider av likhetstegnet.