Et eksempel på ei likning der man må løse parenteser i samme slengen, og bruke den distributive loven.