Eksempel på ei likning der x er i nevneren på en brøk.