I denne oppgaven skal vi omforme en likning til en annen form. Dette kan være nyttig når man trenger å sammenlikne
eget svar med fasit, eller hvis et uttrykk er lettere å arbeide med når det står på en annen form, for eksempel faktorisert.