Likninger som består av brøk kan være vriene å løse. Spesielt når man har variablene i nevner.

Her er det noen faremoment: Sørg for å sette løsningen din inn i den opprinnelige likningen for å forsikre deg om at du ikke gjør noe ulovlig, som å dele på null.