Vi løser en tredjegradslikning ved hjelp av andregradsformelen (ABC-formelen). Dette går an fordi dette tredjegrads-polynomet kan faktoriseres.