Vi ser på hvordan vi kan representere et likningssett ved hjelp av grafer, og i stedet for å regne dem ut, så kan vi bruke grafen til å løse likningssystemet.