Vi vet hva likningssett er, og vi har vært gjennom lineære likningssett.

Nå skal vi se på IKKE-lineære likningssett, som betyr at minst én av likningene i settet er ikke-lineært. Da kan det finnes opptil flere løsninger selv når vi har et bestemt system.