Vi har sett på grafisk løsning av lineære likningssett; nå skal vi se på det å løse dem ved regning, og en av de mest populære måtene å gjøre dette på, er det som kalles innsettingsmetoden.

Innsettingsmetoden går ut på å isolere en variabel i en av likningene, og bruke det uttrykke til å erstatte den variabelen i en av de andre likningene. På den måten får man en likning med kun én ukjent, som vi kan å løse fra tidligere.