I tillegg til innsettingsmetoden, har vi også addisjonsmetoden, som er en metode for å redusere likningssettet av mange variabler, til noen likninger med færre variabler.