Vi tar et eksempel på løsning av likningssett med 3 likninger og 3 variabler, og bruker addisjonsmetoden.