Vi tar en ny likning med lnx, denne gangen et grunnleggende eksempel på andregradslikning. Andregradslikning har som kjent opptil to mulige løsninger.