Vi beviser regneregelen for addisjon av logaritmer, nemlig at $log(acdot b) = log(a) + log(b)$

Igjen, dette er noe som gjelder for logaritmer av alle grunntall, selv om vi fører beviset ved hjelp av den briggske logaritmen.