Vi beviser enda en regneregel for logaritmer. Denne gangen beviser vi at: $log(frac a b) = log(a) - log(b)$