Vi beviser regneregelen for logaritmen, der vi henter ned eksponenten fra argumentet. Altså: $lg(a^c) = c cdot lg(a)$

Denne gjelder for logaritmer med et hvilket som helst grunntall, altså gjelder: $log_x (a^c) = c cdot log_x(a)$