Briggske logaritmer er logaritmer med grunntallet 10.

For eksempel: Den briggske logaritmen til 1000 er 3, fordi 3 er tallet som 10 må opphøyes i, for å få 1000.