Vi fortsetter å løse eksponentiallikninger ved hjelp av logaritmer. Denne gangen litt vanskeligere, og mer sammensatte likninger.