Nå skal vi se på eksponentiallikninger av andre grad. Disse løses ved å bruke et eksponential-uttrykk som ny variabel, som vi kan løse ved hjelp av vanlige metoder for andregradslikninger.