Vi har tidligere løst eksponentielle likninger ved hjelp av den briggske logaritmen. Denne gangen gjør vi det med den naturlige logaritmen, og ser at prosessen er helt lik.