Vi ser på eksponentielle ulikheter, og disse løses i stor grad på samme måte som vi løser eksponentielle likninger på. Vi bruker stadig logaritmer for å hente variabler ned fra eksponenten, slik at vi kan isolere dem.