Vi ser på hvordan vi kan skrive en logaritme med grunntall $a$ som en logaritme med grunntall $b$.