Vi ser på hvordan vi kan skrive en logaritme med et grunntall, som en logaritme med et annet grunntall, gjennom en veldig enkel prosess.

I videoen, så går noe lyd tapt når jeg hopper til å se på det som står på Wikipedia, men det vi ser på, er formelen som går slik:

$displaystyle log_b(x) = frac{log_k (x)}{log_k(b)}$

Dette gjør at vi kan for eksempel gjøre om en briggsk logaritme til en naturlig logaritme, på denne måten:

$lg(x) = frac{ln(x)}{ln(10)}$