Vi gjør oss kjent med hva en logaritme er, og egentlig bare hvor likt det er potenser, bare skrevet på en annen måte.