Vi bruker det vi har lært hittil om den naturlige logaritmen, til å løse likninger som inneholder tallet e, og logaritmen selv.