Vi løser likninger som inneholder uttrykket lg(x). Her bruker vi det vi vet om at $10^x$ og $lg(x)$ er inverse funksjoner, som betyr at hvis vi kombinerer dem, så får vi bare $x$.

Altså:

$lg(10^x) = x$ på samme måte som at $10^{lg(x)} = x$