...og vi tar naturligvis enda en likning som inneholder lg(x).