Vi ser på en likning som inneholder uttrykket lnx, og hvordan vi bruker de regnereglene vi har gått gjennom, for å løse denne.