Vi ser på noen innledende regneregler vi bruker når vi jobber med logaritmer. Merk at disse reglene gjelder for logaritmer av alle grunntall, selv om vi gjerne forenkler det til briggske logaritmer mens vi snakker om dem.