Vi ser litt på hvordan regnereglene oppfører seg i samarbeid med den naturlige logaritmen, før vi setter ut på litt større oppgaver.