Vi ser på det som sannsynligvis er det mest brukte tallet i matematikken, og den desidert mest brukte logaritmen.

Tallet e er definert slik: $e = lim_{n o infty} (1 + frac 1 n)^n$ som også kan skrives som $lim_{n o 0} (1+n)^{frac1 n}$

Merk at i videoen brukes $t$ istedet for $n$. Dette utgjør ingen forskjell! En variabel er bare en variabel ;)

Den naturlige logaritmen er logaritmen med grunntall e, altså: $log_e (x)$