Det er viktig å være klar over at de regnereglene for logaritmer som vi har vært igjennom, gjelder for logaritmer av alle grunntall, selv om vi utledet bevisene ved hjelp av briggske logaritmer. Dette betyr at reglene også gjelder for den naturlige logaritmen... naturligvis!