Vi ser på hva som skjer med uttrykket når eksponenten er negativ.