Vi ser på hvordan en potens oppfører seg dersom grunntallet er en brøk.