Vi ser på hvordan en eksponent fordeles dersom det er et helt produkt som skal opphøyes.