Vi ser på røtter av høyere orden. Altså tredjerot (kubikkrot), fjerderot, femterot osv.