Når vi skal tenke i et annet tallsystem, så bruker vi de samme prinsippene som vi gjør for titallsystemer, men vi grupperer mengder med hensyn på potenser med andre grunntall enn 10.