Et binært tall bruker kun to siffer; 0 og 1. Dette fungerer på akkurat samme måte som med titallsystemet, men vi grupperer elementer i størrelser på toerpotenser i stedet for tierpotenser.