Dette er et eksempel på hvordan man konverterer et tall fra titallsystemet (desimal) til firetallsystemet. Men det er viktig å gjenkjenne at den samme fremgangsmåten gjelder uansett hvilket tallsystem du vil konvertere til.